Kovácsné Benczkó Ágnes

A Miskolci Nyitnikék Óvoda „csiga-biga csoportjában 2016 januárjában vezettem be a „Csendszünet”  közérzetjavító, lazító programot, ami  megfelelő feltöltődést, pihenést biztosított  a délelőtt folyamán a csoportba járó gyermekek számára. A gyerekek egészségét segítő, ösztönző foglalkoztatási formává vált.
A gyerekek többsége nehéz szociális körülmények között él, magas a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma. A családok segélyekből élnek, a szülők többsége munkanélküli megélhetési nehézséggel küzd, életvitelük rendszertelen.
E program bevezetésekor nehézséget okozott a gyerekek számára a nyugodt, pihentető ellazult állapot elérése, sokat forgolódtak ezáltal zavarvarták egymást a hangok megtapasztalásában.  Április végére azonban fejlődött szociális érzékenységük, együttműködési képességük, nyitottabbá váltak a tálak hangrezgéseinek érzékelésére. Megerrősödtek a gyerek-gyerek, gyerek-pedagógus közötti pozitív bizalmi kapcsolatok. Nagy Kevin 5 éves kisfiú maga kérte ,hogy a délutáni pihenő időt a csoporttal tölthesse el. Másfél év alatt többszöri próbálkozás ellenére sem tudta az édesanya elérni  ezt az eredményt.
A gyerekek betegségből adódó hiányzási aránya csökkent, a csoport létszáma állandósult, még a téli fertőzéses időszakban is.
Táplálkozási szokásaikban is tapasztalható volt az átalakulás. Ételfogyasztásuk kiegyensúlyozotabbá vált, akik életkörülményeikből adódóan sokat ettek, azoknál beállt egy energiaegyensúly, annyi tápanyagot vettek magukhoz amennyire a szervezetüknek szüksége volt. Megnövekedett a gyerekek vízfogyasztása,  ami azért fontos, mert a legtöbb gyerek csak  az üdítő italokat, szörpöket, teákat ismerte. Bukszár Boglárka táplálkozási problémákkal küzdve érkezett szeptemberbe csoportunkba. Rendszeresen gasztroenterológushoz járt, aki pszicholóiai vizsgálatot javasolt az édesanyának. Néhány ételfajtán kívül nem fogyasztott semmit/ túrórudi, virsli, kubu/  ami rágást , tépést igényelt. Az első eredmény, hogy a „KUBU” folyadékot felváltotta a víz, márciusra pedig egyre több szilárd étel kóstolásával próbálkozott, s ami elnyerte tetszését el is fogyasztotta. Az édesanya visszajelzése is pozitív volt,  több életerőt, elevenséget tapasztalt gyermekénél.
Bozik Attila 5 éves kisfiú szervezetének bélrendszerének méregtelenitő folyamatai nem megfelelően  működnek, csecsemőkori helytelen táplálkozásból adódóan.  A tanév első felében gyakori volt az akaratlan salakanyagürítés, napokig hashajtóval tisztította az édesanya, nem járt óvodába. Szilárd ételt nehezen fogyasztott, leginkább a levesesebb ételfajtákat részesítette előnybe. A hangfürdők hatására azonban fejlődött testérzékelése, már autómatikusan beindult a belek megfelelő működése, Attila felszabadultabb, vidámabb lekiállapota állandósult.
 
Erősödött a gyerekek önbizalma, én-tudata, önérvényesítő képessége, számukra bizonytalan, meg nem tapasztalt feladathelyzetekben is megmaradt önállóságuk.Megjelent a rend,  a rendezettség mindennapi tevékenységformáikban.  Szabadidős építményeikben autómatikusan feltüntek az ismétlődő díszítő elemek, formák, mandalaformák, ismétlődő ritmusban a színek. Számlálás közben a minimatt eszközöket  sormintákba rendezték / képilusztráció/. Saját maguk alkotta szabályok szerint folytatták le játéktevékenységeiket.
Balogh Sándor 5 éves kisfiú lelki eredetű kezdődő tikkelési tünete, szemrángása teljesen megszünt, ez is bizonyítja a hangfürdő szorongásoldó hatását.
Fejlődött kreativitásuk, kommunikációs készségük.Többet ültek le közösen képeskönyveket  nézegetni, lapozgatni, megbeszélték észrevételeiket, sőt a nagyobbak rövid általuk költött mesével, verssel, mondókával, maga költötte ritmusokkal szórakoztatták a kisebbeket. Kötött versrészleteket rövidebb idő alatt tanulták meg, és tartósabban rögzült hosszútávú memóriájukban.
Mivel az érintett családok többségében nincs kellő eszköz a gyerekek ábrázoló tevékenységének , önkifejezésének fejlesztésére, ezért  ezt az óvodában pótoljuk. Sok lélekgyógyító mandalafestő elfoglaltságot kezdeményeztünk, amiben kitudtak teljesedni, bátran használták a színeket. Ami azonban nehézséget jelentett év elején a gyerekek önálló képi alkotó fantáziájának megjelenítése. Egyéni hangélményeik hatására azonban egyre önállóbban , bátrabban öntötték rajzba személyes élményeiket, ugrészerűen fejlődött ember és formaábrázolásuk.
E néhány sorban megfogalmazott  tapasztalataim véleményem szerint igazolják, hogy a hangfürdő a hangtálak használata a pedagógiai gyakorlatban  egyszerre szolgálja a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődését.  A  nagyobbak  maguk is  örömmel  végeznek játékos feladatokat  gong és hangtálak segítségével. 


Vissza