További tapasztalatok

HANGTÁLAK A LOGOPÉDIÁBAN

Évek óta foglalkoztatott a gondolat, hogy miként tudnám a hangmasszázst, a hangtálak csodás erejét, rezgéseit a logopédiai munkám során is használni. Az óvodai logopédiai terápia nyújtott először lehetőséget, hogy kipróbáljam foglalkozásaimon. A kommunikációs zavarok, az artikuláció és hangképzés zavarai, a pöszeterápia esetében a logopédiai kezelés során főképp auditív fejlesztő játékokban, játékos feladatokban tudtam hasznosítani a hangtálakat. Nagy sikere volt a gyerekek körében. A „hangtálas foglalkozásokat” nagyon élvezték, várták. A heti egy alkalmas 60 perces foglalkozásokba építettem egyéb fejlesztendő területeket is (testséma, térbeliség, taktilitás, önbizalom, kreativitás). Az idei tanévben ismét lehetőséget kaptam, hogy hangtálas foglalkozásokat vezethessek, ezúttal a nevelési tanácsadóban dadogó és szorongó, mutista gyermekek számára, melyhez természetesen pszichológus szakember kollégám is társult. Heti egy alkalommal tartott 90 perces foglalkozásaink segítik a gyermekeket a kommunikációs készségük fejlesztésén túl a feszültségeik oldásában, nyitottabbá válásukban, fejlesztik szociális érzékenységüket, közösséghez való alkalmazkodásukat, kreativitásukat, önbizalmukat és érzelmi intelligenciájukat is. Nagy sikert arat a résztvevő gyermekek és szüleik körében is, a szülőktől folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk.

Tóthné Jászberényi Judit 
Logopédus, gyógypedagógus, Peter Hess hangmasszőr, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa.
 

ISMERKEDÉS PETER HESS HANGTÁLAKKAL EGY BÖLCSŐDÉBEN
 

Sokan csodálkoztak, amikor megtudták, hogy beleszerettem a hangtálakba. Azt pedig végképp csodálkozva hallgatták, hogy gyerekfoglalkozásokat is tartok. Sokan hitetlenkedtek.
Még kevesen fogadják el, hogy a hangtálakkal végzett munkának is van fejlesztő hatása.
Mi vagyunk az első generáció, akik Radnai Zsuzsától tanult „Játék hangtálakkal” foglalkozásokkal közelítünk a gyerekekhez.
Ez a foglalkozási forma nem tévesztendő össze a hangfürdővel! Bár mindkét módszer a hangtálak hangját hívja segítségül, de más-más célt szolgálnak. A hangfürdő jótékony hatásait mindannyian ismerjük.
Tapasztalataim alapján így foglalnám össze a módszer lényegét:
A hangtálak, más néven éneklő tálak egyre ismertebbek. Jótékony hatásukat felismerve fokozatosan fordultak feléjük a gyerekekkel foglalkozó szakemberek.
A gyerekek figyelme könnyen felkelthető, tartható és terelhető ezekkel a különleges eszközökkel. A foglalkozásokon kézbe vehetik, megszólaltathatják őket. Ismerkednek az alakjukkal, színükkel, anyagukkal, hangjukkal. Már az ismerkedés alatt több érzékszervet megszólítunk. Szociális kompetenciáik erősödnek, mert a tálak megszólaltatása szabályokhoz kötött.
Játék hangtálakkal foglalkozás alkalmain nem passzív befogadók a gyerekek, hanem tevékenyen részt vesznek az eseményekben. Az ütő szabályos fogása, helyes tartása finomítja a gyermek mozdulatait, támogatja az átmenetet a nagymozgásból a finommotorika felé. A megszólaltatás, az ütés módja a szép hang előhívása sok gyakorlást, türelmet igényel, ami a megfelelő nyomaték megérzését segíti, ezzel az írásmozgás-koordinációt alapozza. E mellett az önszabályozást, kitartást, monotónia tűrést is fejleszti.  
Figyelni kell a társakra a közös játék folyamán. Ez már a szociális kompetencia körébe tartozó fejlesztési terület.
A tálak hangjai pedig fejlesztik a hallást, a harmónia iránti fogékonyságot, a kreativitást. Oldják a szorongást, a feszültséget. Célzott játékokkal fejlesztik a testismeretet, a térérzékelést, a koncentrációs képességet. Erősítik a mesetudatot és a fantáziát. Új játékok, szabályok kialakítására ösztönözik a gyerekeket.
Mint tudjuk, a Játék hangtálakkal foglalkozás módszertanát akkreditált pedagógus továbbképzésen tanulják a foglalkozás vezetői. Kizárólag Peter Hess által kifejlesztett és hitelesített hangtálakat használhatnak ezeken a foglalkozásokon.

Söpteiné Tánczos Ágnes
óvónő, gyógypedagógiai tanár,  mozgásfejlesztő, (TSMT), Peter Hess hangmasszőr, Játék hangtálakkal foglalkozásvezető, Ligetszépe mesemondóVissza